Nyheter

Nyheter och artiklar

Till inlägg

Näringslivsdagen

Självklart var JTH Revision representerade på Näringslivsdagen där ”Tillsammanskap” och ledarskap stod i fokus. Chefsekonomen från Svenskt Näringsliv inledde dagen med en analys av det ekonomiska världsläget och hur Sverige står sig ekonomiskt ute i världen där vi tappar andelar…...Läs vidare

Brytpunkt

Vi får ofta frågor kring brytpunkten på löneuttag. På löneinkomster över en viss nivå utgår statlig inkomstskatt om 20 %. Brytpunkten för 2019 ligger på 504 400 kr per år eller 42 033 per månad....Läs vidare

Ny bolagsskatt från och med 2019-01-01

Det har införts en ny företagsbeskattning som gäller från 2019-01-01. Grunddragen är en avdragsbegränsning för negativa räntenetton (ränteintäkter minus räntekostnader) och sänkt bolagsskatt för aktiebolag och handelsbolag som ägs av privatpersoner. De allra flesta bolagen berörs inte av avdragsbegränsningen eftersom…...Läs vidare

God Jul och Gott Nytt År

Tack för i år! Vi tackar alla våra kunder, gamla som nya, för året som har gått och ser med stor förväntan fram emot det nya. Vi stänger kontoret kl. 15 den 21/12. Vi har stängt över helgerna och öppnar…...Läs vidare

Ta ut rätt lön!

Detta inlägg handlar om skatt på utdelning i fåmansföretag som man äger kvalificerade andelar i. Den kortfattade beskrivningen av ett fåmansföretag är att 4 eller färre äger mer än 50 % av rösterna i ett bolag. Är man dessutom verksam…...Läs vidare

Julgåvor och julbord för anställda och kunder

När det lackar mot jul är det inte ovanligt att företag bjuder in till julfest eller överlämnar gåvor till anställda, kunder, leverantörer och andra affärskontakter. Hur ser egentligen avdragsrätten ut? Julgåvor som arbetsgivare ger till anställda och som är värda högst…...Läs vidare

Uttag inför årsskiftet

Året börjar närma sig sitt slut och det är hög tid att som ägare se över sina uttag. Om du har ett aktiebolag med bra lönsamhet är det ofta vettigt att ta ut lön åtminstone upp till brytpunkten, det vill…...Läs vidare

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen oavsett hur många anställda du har. Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas…...Läs vidare

Karensavdrag ersätter karensdag

Från och med 1 januari 2019 gäller inte längre reglerna om karensdag. Istället ska ett karensavdrag användas när en anställd är sjuk och får sjuklön från arbetsgivaren. Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med…...Läs vidare