I början av oktober skickade Bolagsverket ut påminnelser till 75.000 aktiebolag, om att anmäla verklig huvudman. Från 1 september 2017 är det obligatoriskt för alla aktiebolag att anmäla uppgifter till registret över verkliga huvudmän, men det är fortfarande många aktiebolag som inte anmält några uppgifter. Det är en skyldighet enligt lag att anmäla verklig huvudman som en del i arbetet mot penningtvätt.

Vad är en verklig huvudman?
En verklig huvudman är den eller de som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett aktiebolag.

Saknas verklig huvudman?
Även företag där verklig huvudman saknas, har en skyldighet att anmäla att så är fallet till Bolagsverket.

Anmälan på bolagsverket.se
Det är obligatoriskt att anmäla verklig huvudman via Bolagsverkets e-tjänst på bolagsverket.se och avgiften är 250 kr.

Utebliven anmälan
Ett företag som inte anmäler uppgifter om verklig huvudman till Bolagsverket kan få betala kännbara viten till dess en anmälan sker. Bolaget löper också risk att få sämre villkor hos exempelvis banker och andra kreditgivare.

Vi hjälper till
Har du frågor som rör verklig huvudman eller vill att vi hjälper dig med anmälan till Bolagsverket? Tveka inte att höra av dig till oss på JTH Revisionsbyrå 0346-17040.