Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen oavsett hur många anställda du har. Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå

Detta innebär att du som anställd har möjlighet att följa vad din arbetsgivare har redovisat för lön och annan ersättning till Skatteverket varje månad. Det gäller även dig som får pension och annan ersättning, till exempel sjukersättning från Försäkringskassan.

Har du frågor kring arbetsgivardeklarationen, tveka inte att höra dig till oss på JTH Revisionsbyrå, 0346-17040.