Nu är det snart dags för deklarationer igen och vi vill därför uppmana våra kunder att så tidigt som möjligt skicka deklarationsblanketten till oss. Har man en digital lösning för sin myndighetspost, exempelvis Kivra, blir blanketten tillgänglig mellan 4-8/3. Finns ingen digital brevlåda, skickar Skatteverket deklarationen till folkbokföringsadressen med början i mitten av mars. Senast den 15/4 ska samtliga deklarationer i pappersformat ha skickats ut för den som berörs av det.

Glöm inte att ge oss information om saker som inte framgår av förtryckta uppgifter på blanketten. Exempel på detta kan vara avdrag för resor till och från arbetet, avdrag för dubbel bosättning, avdrag för resor och boende i tjänsten samt inkomster som inte är förtryckta på blanketten. Om det råder osäkerhet – hör av er!