Elstöd

Den 30 maj öppnar ansökan på Skatteverket gällande elstöd för företag, sista dagen att ansöka är den 25 september 2023. Stödet beräknas utifrån förbrukningen från och med den 1 oktober 2021-30 september 2022 och det gäller enbart för elområden 3 och 4. I elområde 4 betalas det ut 79 öre/kwh och i elområde 3 betalas det ut 50 öre/kwh. Företaget behöver även ha ett elavtal den 17 november 2022. Om någon annan än firmatecknare ska ansöka behöver företaget anmäla ett elstödsombud på Skatteverket. 

Stödet betalas inte ut till företag som har skulder till staten eller kommunen som har lämnats till Kronofogden, inte heller om det är i likvidation eller försatt i konkurs. Företaget har inte heller rätt till elstöd om det hade ett elavtal med fast pris före den 24 februari 2022 fram till den 24 februari 2023, om avtalet gäller hela företagets förbrukning.

Pengarna kommer att betalas ut till företagets skattekonto, om ni vill ha pengarna till företagskontot behöver ni anmäla ett utbetalningskonto på Skatteverket.

Tveka inte att ringa om ni behöver ha hjälp med ansökan eller om ni har frågor kring stödet!