Under augusti och september månad utökar JTH Revision ytterligare och välkomnar tre nya medarbetare: Hanna Gripse, auktoriserad redovisningskonsult, Lotta Myregård, redovisningskonsult och Marie Johansson, administratör.

Både Marie och Hanna hittar ni på kontoret vid Gröna gatan och Lotta finns på kontoret vid Stationsgatan.