Moderaterna och Kristdemokraterna presenterade i höstas en budgetmotion som gick igenom i riksdagen. Den innebar bland annat ett förstärkt jobbskatteavdrag, uppräkning av brytpunkt för när statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster ska betalas och sänkt skatt för pensionärer.

Sedan dess har det så kallade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna slutits. Vad gäller skattesänkningarna i den ovan nämnda budgetmotionen ligger de kvar men de förändringar på skatteområdet som har konkretiserats i den vårbudget som presenterades av finansministern den 10/4 innebär i urval följande:

  • Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda: Denna nedsättning, som innebär att företag endast betalar ålderspensionsavgift om 10,21 % för den först anställda, gällde tidigare under maximalt 12 månader men denna tid förlängs nu till 24 månader. Ändringen tillämpas på anställningar som påbörjats efter den 28 februari 2018.
  • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga: Denna nedsättning innebär att endast ålderspensionsavgift om 10,21 % betalas för personer som vid årets ingång fyllt 15 år men inte 18 år. Ändringen tillämpas på ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.
  • Höjt tak för RUT: Taket för rutavdraget ska vara 50 000 kr för alla personer och inte bara för de som har fyllt 65 år vid årets ingång. Detta ska gälla för hela 2019.

Avskaffande av särskild löneskatt för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år: En särskild löneskatt om 6,15 % som har tagits ut för äldre avseende arbetsinkomster avskaffas. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2019.