Detta inlägg handlar om skatt på utdelning i fåmansföretag som man äger kvalificerade andelar i. Den kortfattade beskrivningen av ett fåmansföretag är att 4 eller färre äger mer än 50 % av rösterna i ett bolag. Är man dessutom verksam i betydande omfattning blir innehavet kvalificerat.

Med tanke på de väldigt speciella tiderna vi lever i är det viktigt att tänka igenom om det över huvud taget är lämpligt med utdelning – dels av lönsamhetsskäl och dels med tanke på att man riskerarar att diskvalificera sig för de särskilda Coronastöd som har införts under året. Om du är osäker på vad som gäller – kontakta oss för diskussion. Nedan gås också igenom förutsättningarna för löneunderlag. En grundförutsättning är att man tar ut tillräckligt hög lön från sitt bolag. Om en extra lön tas i december kan det indikera att företaget inte har sådana ekonomiska svårigheter som gör att man komma ifråga för Coronastöd. Var alltså försiktig med sådana extra löner.

Om saker och ting trots allt har rullat på ungefär som vanligt är det inför årsskiftet läge att se över sitt löneuttag för att kvalificera sig för så kallat löneunderlag. Löneunderlag kan ge ett lönebaserat utrymme att lägga till det så kallade gränsbeloppet. Utdelning inom gränsbeloppet beskattas till 20 %.

Löneunderlaget utgörs av kontant ersättning (ej kostnadsersättningar eller förmåner) till alla anställda i företaget och dotterföretag året före beskattningsåret. Löneunderlag för 2021 baseras alltså på utbetalda löner under 2020.

50 % av löneunderlaget ger ett lönebaserat utrymme att använda för utdelning. Utdelning inom detta utrymme beskattas med 20 %.

Man kan kvalificera sig för löneunderlag på två sätt. Aktieägaren eller någon i närståendekretsen (exempelvis make/maka, syster/bror) måste i lön ta ut minst 6 inkomstbasbelopp + 5 % av sammanlagd kontant ersättning till anställda i företaget och dess dotterföretag eller 9,6 inkomstbasbelopp. Innebörden är att man aldrig behöver ta ut mer lön än motsvarande 9,6 inkomstbasbelopp i detta sammanhang. Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kr vilket ger 641 280 kr (9,6 x 66 800).

Gränsen för när man måste ta ut 9,6 inkomstbasbelopp går vid ett totalt löneunderlag på 4 809 600 kr.

Hur kommer vi då fram till detta? Vi utgår från 4 809 600 kr och jämför med den förstnämnda beräkningsmodellen: (4 809 600 x 5 %) + (6 x 66 800) = 641 280. Det innebär alltså att om totala löner (inklusive din egen) är lägre än 4 809 600 behöver man inte ta ut så mycket som 641 280 kr. Det är värt att räkna på detta eftersom löneuttag i detta skikt träffas av en marginalskatt på ca. 52 %.

Om vi utgår från ett löneunderlag på 4 809 600 – vad ger då det? Det lönebaserade utrymmet uppgår till 4 809 600 x 50 % = 2 404 800. En ensam ägare kan alltså under 2021 i lönebaserat utrymme ta utdelning på 2 404 800 kr till 20 % skatt. Finns det fler ägare delar men helt enkelt på det lönebaserade utrymmet sinsemellan utefter ägarandel (kräver dock en ägarandel motsvarande 4 % av kapitalet). Två hälftenägare får i detta exempel således 1 202 400 kr var.

Det finns andra komponenter i gränsbeloppsberäkningen men vi har här valt att fokusera på lönebaserat utrymme.

Hör gärna av er till oss för diskussion!