JTH Revisionsbyrå - Personligt och professionellt Vi är en fullservicebyrå och erbjuder tjänster och konsultation avseende skatt, redovisning och revision för ägarledda företag. Börja här Kontakta oss Med rådgivning lyfter vi företag Bokslut, ekonomirådgivning, revision och skatterådgivning är några av de tjänster vi erbjuder. Vi ger även råd på lämpliga nivåer för lön, pension och utdelning beroende på förutsättningar. Börja här Kontakta oss Vi hjälper er med det löpande Vi hjälper er med löpande bokföring, lönehantering och betalningar. Och om ni sköter bokföringen själva, kan vi komma in i ett senare skede och hjälpa till med bokslut och årsredovisning. Börja här Kontakta oss