Från och med 1 juni till och med 31 december gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kr per anställd. Skatteverket anser det möjligt att kombinera denna coronagåva med julgåvan som, precis som tidigare år, kan uppgå till 450 kr inklusive moms.

Den anställde kan alltså få separata jul- respektive coronagåvor skattefritt, men också en enda gåva till ett värde av 1 450 kr.

Gåvan kan bestå av vad som helst utom pengar, vilket till exempel innebär att presentkort, som inte kan bytas mot pengar, är godkända gåvor. Om beloppet överstiger 1 450 kr blir det överskjutande beloppet en skattepliktig förmån.