Den föreslagna nedsättningen till 19,73 % omfattar ersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen gäller på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr per person och månad. På eventuell överskjutande ersättning ska alltså fulla avgifter betalas, d.v.s. 31,42 %.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 6:e februari 2021, men gäller retroaktivt för ersättningar som utbetalats efter den 31:e december 2020.

Lagen ska upphöra vid utgången av mars 2023.