Från och med årsskiftet ändras mätmetoden för koldioxidutsläppen vilket innebär att de bilar som registreras från den 1 januari får en ytterligare höjning av fordonsskatten och förmånsvärden de första tre åren.

Den nya mätmetoden, som kallas WLTP, är en hårdare mätmetod som gör att värdena för koldioxidutsläpp från bilar med bl.a. fossila drivmedel kommer bli högre. Metoden syftar till att ge en mer rättvisande bild av bilens utsläpp och tanken med det nya systemet är att fler ska välja bilar med lägre koldioxidutsläpp. Det innebär att bilar med höga utsläpp beskattas mer och bilar med låga utsläpp får en klimatbonus, allt enligt Bonus Malus-systemet som infördes 2018.

Hör gärna av dig om du har några frågor.