Vi på JTH Revision är laddade och igång för en ny säsong och för att förbereda oss så mycket som möjligt för den håller JTH Revision stäng den 13/9 för utbildning.