I juni i år kom Skatteverket med nya besked gällande försäkringspremien för sjukvård. Enligt det nya beslutet, som gäller retroaktivt från 1 juli 2018, ska bara 60 procent av försäkringspremien för sjukvård räknas som skattepliktig förmån. Tidigare ansågs 70-75 procent av försäkringspremien vara skattepliktig.

Hör gärna av er för att få hjälp med att justera sjukvårdsförmånen enligt de nya reglerna.