Vi på JTH Revision följer mycket noggrant Coronavirusets spridning och vilka konsekvenser det kan få för den enskilde företagaren och för samhället i stort.

Idag har regeringen presenterat flera åtgärder med syfte att hjälpa drabbade företag. Ett förslag är korttidspermittering vilket innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren får med detta förslag ut över 90 procent av lönen. De nya bestämmelserna kommer att träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16:e mars. Det är oklart i dagsläget hur det ska skötas rent praktiskt.

All sjuklönekostnad tas av staten under april och maj.

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt och mervärdesskatt. Dessa regler kan tillämpas retroaktivt från 20-01-01. Anstånden omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Se länken nedan för ansökan om uppskov av moms, skatt och arbetsgivaravgifter.

Anstånd till betalning av moms, skatt och arbetsgivaravgifter

Riksbanken har via banken allokerat kapital för att kunna stötta företag med krediter. Om det behövs tillfälliga krediter är det viktigt att i god tid kontakta sin bank.

Var uppmärksam på att beslut kan ändras snabbt, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad och vi på JTH Revision bistår självklart med löpande information och rådgivning.