Ekonomitjänst + JTH Revision = JTH Revisionsbyrå

Vårt långa samarbete med Ekonomitjänst i Falkenberg har lett till en sammanslagning och vi är numera en byrå. En av fördelarna är att vi kan ha ett processorienterat arbetssätt där företagets årsredovisning alltid är i fokus.

Arbetet med bokslutet börjar alltså i princip första dagen på räkenskapsåret, snarare än ett par månader efter räkenskapsårets utgång. Det är vår målsättning är att fullt ut kunna implementera ett sådant synsätt i den nya organisationen.

Vi är nu 8 medarbetare med gedigen erfarenhet från revisions- och redovisningsbranschen. Vi guidar dig rätt och är en kvalificerad samtalspartner när det gäller skatterådgivning, lämplig bolagsstruktur, lämplig företagsform, försäljning, generationsskifte, behov av ändrade redovisningsprinciper, eller andra frågor som brukar dyka upp i det ägarledda företaget. Välkommen till oss!

Vi på JTH tycker om att arbeta med redovisning och vi vill att det ska bli rätt.
Det som kanske känns krångligt och omständligt för den enskilde företagaren känns naturligt och roligt för oss