Från och med den 1/6-15/6 skulle företag som har sökt stöd för korttidsarbete, göra en avstämning för att säkerställa att korrekt bidrag har betalats ut. Tillväxtverket har senarelagt denna period med början den 16/6 till den 30/6. Ett mejl kommer att skickas ut till berörda parter från Tillväxtverket när avstämningen öppnar. I samband med avstämningen kan företaget ansöka om ytterligare stöd och från och med 1 maj är det nu möjligt att permittera på 80 % (se tidigare inlägg). Det är alltså inte möjligt att ansöka om ytterligare stöd för korttidsarbete innan den 16/6 2020.

Tillväxtverket har också tydliggjort vad som gäller vid utdelning och korttidsarbete. Deras bedömning är att utdelning som skett fram till den 16 mars 2020 inte ska motivera att stödmottagaren inte uppfyller kraven för rätt till stöd. Samma regler gäller för alla typer av bolag, oavsett storlek. Tillväxtverket poängterar samtidigt att hela räkenskapsåret ska tas i beaktande för att kontrollera att utdelningar inte togs i anslutning till stödperioden.