Alla företag med en omsättning på minst 250 000 kr kan få stöd baserat på omsättningstapp i verksamheten, stödets storlek kommer att bero på hur stort bortfallet av omsättningen har varit under mars och april 2020. Företaget måste minst ha haft ett omsättningstapp på 30 % jämfört med samma månader föregående år för att få en ersättning av de fasta kostnaderna med 22,5 %.  Stödet varierar mellan 22.5 % och 75 % av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader, beroende på hur stort omsättningstappet har varit.

Stödet kommer troligtvis träda i kraft den 1 juli 2020 och det kommer att kunna sökas retroaktivt för mars och april. Ansökan skickas till Skatteverket men hur förfarandet kommer att gå till är i dagsläget oklart.

 

Nytt förslag på en ny nivå på korttidspermittering

Möjligheten att korttidspermittera utökas ytterligare med en ny nivå från 1 maj 2020 och tre månader framåt. Arbetsgivaren kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 %, sedan tidigare har nivåerna 20, 40 och 60 % funnits.

Arbetstagaren behåller i denna nivå 88 % av sin nuvarande lön men arbetar enbart 20 %, arbetsgivaren står för 8 % av löneminskningen och staten för 60 %. Det innebär att under maj och juni kan upp till 86 % av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren eftersom arbetsgivaravgifterna har sänkts sedan tidigare under denna period.

Ansökan görs på tillväxtverket.se från och med 1 juni men kan sökas retroaktivt från 1 maj.