Den 25/3 kom det nya förslag på åtgärder från regeringens sida för att lindra konsekvenserna för små och medelstora företag.

Under perioden 1 mars-30 juni föreslås det att arbetsgivaravgiften sänks till 10.21 %. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kr/månad. Det föreslås också en nedsättning av egenavgifterna för enskilda firmor. Förslaget förväntas träda i kraft den 6 april 2020 men gäller alltså från och med 2020-03-01. Om man ännu inte lämnat AGI för marslönerna – vänta med det tills beslut har kommit i frågan. Maximal nedsättning per person blir 5 300 kr. Till skillnad från tidigare förslag om uppskjuten betalning av skatter och avgifter innebär detta förslag en definitiv skattelättnad med icke oansenliga belopp

En utvidgning av det tidigare förslaget gällande anstånd om moms innefattar nu även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. Notera alltså att detta förslag tar sikte på främst kalenderåret 2019. För de företag som har kalenderår och som redovisar moms en gång om året ska redovisningen ofta ske som senast 12/5.

Det föreslås också en statlig lånegaranti vilket innebär att staten garanterar 70 procent av nytt lån från bankerna till företag som är drabbade. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till primärt små och medelstora företag. Företagen ansöker om lån genom att vända sig till sin bank.

Regeringen föreslår också ett stöd att underlätta och påskynda omförhandling av hyror i vissa utsatta branscher som till exempel hotell och restaurang. Det gäller för perioden 1 april- 30 juni och kan sökas i efterhand.

Ytterligare ett förslag är att reglerna om periodiseringsfonder för enskilda firmor och handelsbolag med fysiska personer som delägare, ändras tillfälligt. 100 % av skattepliktig vinst upp till en miljon, för 2019, ska kunna sättas av till periodiseringsfond.  Om detta kombineras med att man lämnar in en preliminär deklaration för 2019, med dessa nya förutsättningar, återfås sannolikt större delen av debiterad preliminärskatt som betalats in för 2019. Om sådan preliminär deklaration lämnas in – lämna ingen kommentarer i fältet övriga upplysningar. Detta påskyndar beslutsprocessen hos Skatteverket. Förslaget innebär potentiellt en rejäl likviditetsförstärkning.