Från och med den 1/7 2019 kommer uthyrning av vårdpersonal att vara momsskattepliktig. Bakgrunden är en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen med efterföljande styrsignal från Skatteverket. Det innebär att bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal från och med detta datum ska lägga utgående moms på de fakturor som ställs ut till beställaren. I många fall handlar det här om läkarkonsulter som genom egna bolag hyr ut sig till sjukvården. Även dessa företag omfattas och i dessa fall blir alltså hela verksamheten momsskattepliktig. I konsekvens med detta kommer också all ingående moms att få lyftas. Med nuvarande regelverk är hela eller en del av verksamheten i den här typen av verksamhet befriad från momsskatteplikt vilket för många företag har inneburit en nackdel då ingen del, eller delar av, den ingående momsen har kunnat lyftas.

Om kommun eller landsting är beställare aktualiseras momskompensation från staten för den tillkommande utgående momsen för beställaren och i de fallen drabbas ju inte kunden.

Självklart är det viktigt att ta reda på vad som gäller i det enskilda fallet. Hör gärna av er till oss på JTH Revisionsbyrå för diskussion.