Våren är i antågande och det innebär att det börjar närma sig deklarationsdags, sista datum för detta är 2:e maj.

För de allra flesta av våra kunder söks anstånd på deklarationerna innebärande att deklarationen (för privatpersoner) som senast ska lämnas in den 17:e juni. Hör av er om ni är osäkra på vad som gäller. Det är ett bra och säkert alternativ att låta JTH ta hand om deklarationen. Vi ser gärna att vi får den möjligheten eftersom vi då också har en möjlighet att se helheten vilket underlättar vår rådgivning. I många fall är ägarens deklaration starkt förknippad med företaget.

Tjänsten för elektronisk inlämning har öppnat på Skatteverkets hemsida för den som själv vill deklarera på det sättet. Deklarationsblanketter i fysiskt format ska vara deklaranterna tillhanda senast den 15:e april.

Hör gärna av er så hjälper vi er till rätta.