Detta inlägg handlar om skatt på utdelning i fåmansföretag som man äger kvalificerade andelar i. Den kortfattade beskrivningen av ett fåmansföretag är att 4 eller färre äger mer än 50 % av rösterna i ett bolag. Är man dessutom verksam i betydande omfattning blir innehavet kvalificerat.

Så här inför årsskiftet är det läge att se över sitt löneuttag för att kvalificera sig för ett så kallat löneunderlag. Löneunderlag kan ge ett lönebaserat utrymme att lägga till det så kallade gränsbeloppet. Utdelning inom gränsbeloppet beskattas till 20 %.

Löneunderlaget utgörs av kontant ersättning (ej kostnadsersättningar eller förmåner) till alla anställda i företaget och dotterföretag året före beskattningsåret. Löneunderlag för 2019 baseras alltså på utbetalda löner under 2018.

50 % av löneunderlaget ger ett lönebaserat utrymme att använda för utdelning. Utdelning inom detta utrymme beskattas med 20 %.

Regeln är förmånlig och det kan därför vara viktigt att se över sitt löneuttag inför årsskiftet. I ett tidigare inlägg beskrev vi i allmänna ordalag hur man kan tänka kring sitt löneuttag. I det här inlägget fokuserar vi på löneunderlaget.

Man kan kvalificera sig för löneunderlag på två sätt. Aktieägaren eller någon i närståendekretsen (exempelvis make/maka, syster/bror) måste i lön ta ut minst 6 inkomstbasbelopp + 5 % av sammanlagd kontant ersättning till anställda i företaget och dess dotterföretag eller 9,6 inkomstbasbelopp. Innebörden är att man aldrig behöver ta ut mer lön än motsvarande 9,6 inkomstbasbelopp i detta sammanhang. Inkomstbasbeloppet för 2018 är 62 500 kr vilket ger 600 000 kr (9,6 x 62 500).

Gränsen för när man måste ta ut 9,6 inkomstbasbelopp går vid ett totalt löneunderlag på 4,5 miljoner.

Hur kommer vi då fram till detta? Vi utgår från 4,5 miljoner och jämför med den förstnämnda beräkningsmodellen: (4 500 000 x 5 %) + (6 x 62 500)= 600 000. Det innebär alltså att om totala löner (inklusive din egen) är lägre än 4,5 miljoner behöver man inte ta ut så mycket som 600 000 kr. Det är värt att räkna på detta eftersom löneuttag i detta skikt träffas av en marginalskatt på ca. 52 %.

Om vi utgår från ett löneunderlag på 4 500 000 – vad ger då det? Det lönebaserade utrymmet uppgår till 4 500 000 x 50 % = 2 250 000. En ensamägare kan alltså under 2019 i lönebaserat utrymme ta utdelning på 2 250 000 kr till 20 % skatt. Finns det fler ägare delar man helt enkelt på det lönebaserade utrymmet sinsemellan utefter ägarandel (kräver dock en ägarandel motsvarande 4 % av kapitalet). Två hälftenägare får i detta exempel således 1 125 000 kr var.

Det finns andra komponenter i gränsbeloppsberäkningen men vi har i det här inlägget valt att fokusera på lönebaserat utrymme.

Hör gärna av er till oss för diskussion!