När det lackar mot jul är det inte ovanligt att företag bjuder in till julfest eller överlämnar gåvor till anställda, kunder, leverantörer och andra affärskontakter. Hur ser egentligen avdragsrätten ut?

Julgåvor som arbetsgivare ger till anställda och som är värda högst 450 kronor inklusive moms kronor är skattefria för den anställda. Om gåvans marknadsvärde överstiger 450 kr inklusive moms blir hela gåvan en skattepliktig förmån. Gåvan kan bestå av vad som helst utom pengar, vilket t.ex. innebär att presentkort är godkända gåvor.

Julbord är också en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Arbetsgivare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester. Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år.

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla, avdrag medges dock för enklare reklamgåvor, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar.

Julbord för kunder är inte en avdragsgill kostnad däremot medges ett skäligt avdrag av högst 60 kr/person vid enklare förtäring i samband med till exempel affärshandlingar.