Året börjar närma sig sitt slut och det är hög tid att som ägare se över sina uttag. Om du har ett aktiebolag med bra lönsamhet är det ofta vettigt att ta ut lön åtminstone upp till brytpunkten, det vill säga den nivå från vilken statlig inkomstskatt med 20 % betalas. Den går för inkomståret 2018 vid 468 700 kr (före grundavdrag) innebärande en månadslön på lite drygt 39 000 kr. På detta belopp betalas, förenklat, kommunal inkomstskatt. Hela lönen är pensionsgrundande (ger pensionsrätter i det statliga pensionssystemet).

Om lönsamheten dessutom räcker till för att ta utdelning kan det vara intressant att ta ut ytterligare lön för att kvalificera sig för den så kallade löneunderlagsregeln. Den innebär kortfattat att man i utdelningssammanhang kan tillgodogöra sig hälften av utbetalda bruttolöner vid beräkning av lågbeskattad utdelning. Inom detta utrymme är skattesatsen 20 %.

Räkneexempel:

Du är ensam ägare till ett aktiebolag och den enda som tar ut lön i bolaget. Lön tas upp till brytpunkten under 2018, 468 700 kr. På denna lön får du ett utdelningsutrymme på 468 700 x 50 % att använda för utdelning under 2019, d.v.s. 234 350 kr. För att klara av både löneuttag och utdelning på dessa nivåer kräver det en vinst i bolaget före skatt på ca. 916 000 kr.

Om det finns fler anställda blir beräkningen en annan och då krävs ofta ett högre löneuttag. Dock är löneunderlagsreglerna så gynnsamma att det kan vara värt och ta ut en högre lön. Ta gärna kontakt med oss på JTH Revision så att vi gemensamt kan komma fram till vad som är bäst just för dig. I ekvationen lägger vi då också in en diskussion kring hur stort pensionssparandet ska vara.

För er som har enskild firma eller handelsbolag är perspektivet ett annat. Där ska man snarare akta sig för att göra uttag innan ett årsskifte. Hör gärna av er för diskussion!